Qua nhiều năm hoạt động, công ty vẫn luôn giữ vững phương châm xem tiêu chí tín nhiệm của khách hàng là động lực để ngày càng hoàn thiện và phát triển. Sự tín nhiệm của khách hàng thể hiện bằng các chứng nhận mà Nam Huy nhận được.